Jaarlijks worden bij de DCRF enkele tientallen nWMO onderzoeken ter toetsing aangeboden. In het overzicht staan de studies vermeld die vanaf 1 januari 2020 aan de DCRF ter toetsing werden aangeboden alsmede de nWMO Adviescommissie die een advies gaf over het onderzoek. Als de toetsing is afgerond dan staat het resultaat (positief of negatief) in het overzicht. Als daar nog niks is vermeld, dan is het onderzoek nog in behandeling bij de nWMO Adviescommissie.
Voor het overzicht klikt u hier.