14 oktober 2020

Het model PIF voor nWMO studies is zeer recent herschreven op het zogenoemde taalniveau B1, het taalniveau dat de Rijksoverheid als standaard probeert te gebruiken. Daardoor is de informatie beter leesbaar en begrijpelijker geworden. Naar aanleiding van de vernieuwde WMO model PIF heeft de werkgroep ook het model van de nWMO PIF aangepast. Zo veel mogelijk is een gelijke tekst gebruikt. Specifieke tekst gedeelten voor WMO interventie studies zijn weggelaten zoals dat ook het geval was voor de oudere versie. Toestemmingsformulieren zijn bijgevoegd met nu ook een voor een vertegenwoordiger indien de deelnemer aan de studie niet zelf toestemming kan geven. Dit zal voor nWMO studies niet veel voorkomen. Net als voor het model PIF voor WMO studies zal zo spoedig mogelijk een Engelse vertaling worden gemaakt. De werkgroep adviseert het vernieuwde model zo snel mogelijk te gebruiken.