Een belangrijk onderdeel van de toetsing van nWMO onderzoeken, die zijn opgezet of gefinancierd door de farmaceutische industrie via de DCRF route, is de beoordeling van de hoogte van de vergoedingen. Dit is zo belangrijk omdat het onderzoek geen financiële prikkel mag geven aan de uitvoerders in de ziekenhuizen. De tarieven die gebruikt mogen worden voor de uitvoer van het onderzoek worden vastgesteld door de CGR. Recent zijn de uurtarieven die gebruikt mogen worden voor specialisten/ artsen en andere betrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek verhoogd. In de nieuwe nWMO onderzoeken die voor toetsing worden aangeboden zijn vanaf heden de nieuwe uurtarieven van toepassing. Deze zijn aangepast in het toetsingskader die te vinden is op de website: www.nwmostudies.nl.