Heeft u vragen over de toetsing van nietWMO-plichtig onderzoek met geneesmiddelen geinitïeerd of gefinancierd door farmaceutische bedrijven? Vul dan het contactformulier hieronder in of stuur een mail naar nwmo@dcrfonline.nl.