De toetsing van nietWMO-plichtig onderzoek met geneesmiddelen wordt vormgegeven door de werkgroep nWMO van de DCRF en de onafhankelijke adviescommissies.

Werkgroep nWMO

Het beheer van het Normenkader en procedure voor toetsing van het nietWMO-plichtig geneesmiddelen onderzoek geïnitieerd of gefinancierd door de farmaceutische industrie is ondergebracht in de werkgroep nWMO van de DCRF.

De werkgroep nWMO bestaat uit:

  • E. Rusch (STZ), voorzitter
  • J. Davids (NVMETC)
  • vacature (VIG)
  • vacature (NFU)
  • A. Blokhuis (ACRON)

nWMO adviescommissies

De volgende nWMO adviescommissies beoordelen de aanvragen:

  • nWMO adviescommissie UMC Groningen
  • nWMO adviescommissie Martiniziekenhuis Groningen
  • nWMO adviescommissie MEC-U Nieuwegein
  • nWMO adviescommissie Amsterdam UMC