nWMO

Onderzoek met mensen moet een medisch-ethische toets ondergaan als het valt onder de Wet Medisch-weten- schappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Daarnaast zijn er vele vormen van “nietWMO-plichtig” onderzoek met mensen waar geen wettelijk toetsings- kader voor bestaat. Hoe garanderen we de kwaliteit van deze studies?

Lees verder >

Handboek

In het Handboek voor het nWMO Toetsingskader zijn de afspraken omtrent de opzet, normen en procedure voor de toetsing vastgelegd.

Lees verder >

Toetsing

De procedure voor indiening van de adviesaanvraag met het Toetsingskader voor niet WMO plichtig gesponsord geneesmiddelenonderzoek vindt als volgt plaats.

Lees verder >

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over het Toetsingskader niet-WMO-plichtig onderzoek? U vindt de antwoorden op de veel gestelde vragen op onze website.

Lees verder >

Actueel