Overzicht studies die vanaf 1 januari 2020 aan de DCRF ter toetsing werden aangeboden

Jaarlijks worden bij de DCRF enkele tientallen nWMO onderzoeken ter toetsing aangeboden. In het overzicht staan de studies vermeld die vanaf 1 januari 2020 aan de DCRF ter toetsing werden aangeboden alsmede de nWMO Adviescommissie die een advies gaf over het onderzoek. Als de toetsing is afgerond dan staat het resultaat (positief of negatief) in het overzicht. Als daar nog niks is vermeld, dan is het onderzoek nog in behandeling bij de nWMO Adviescommissie.

Wijzigingen in de toetsingsprocedure van nWMO onderzoek

Het toetsen van de kwaliteit, relevantie en wetenschappelijke waarde van niet-WMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek, vindt sinds een aantal jaar plaats in DCRF-verband. De toetsing wordt uitgevoerd op basis van het daarvoor opgestelde Toetsings- en normenkader. Oorspronkelijk is deze situatie in het leven geroepen voor het niet-WMO plichtige geneesmiddelenonderzoek dat plaatsvindt op initiatief van geneesmiddelenbedrijven. Het afgelopen jaar…

De Guidance voor Vergoedingen en Tijdsbesteding is vernieuwd

5 juni 2018 – De Guidance voor vergoedingen en Tijdsbesteding is vernieuwd (NL en ENG). Hierdoor kunnen de onderhandelingen met een deelnemend ziekenhuis soepeler verlopen. Het initiator-bedrijf kan drie opties voor de vergoeding van algemene of overheadkosten met het ziekenhuis bespreken. Vanaf heden vragen wij u uitsluitend deze nieuwe versie van het Guidance document te…