nWMO verklaring

In Nederland worden studies die niet onder de WMO vallen en waarbij de farmaceutische industrie (of andere commerciële opdrachtgever) betrokken is, beoordeeld volgens de DCRF nWMO toetsingsprocedure. Deze route is alleen bedoeld voor onderzoek dat niet onder de WMO valt. Onderzoek dat wel onder de WMO valt wordt immers beoordeeld door een erkende METC. Het…

Wijzigingen in de toetsingsprocedure van nWMO onderzoek

Het toetsen van de kwaliteit, relevantie en wetenschappelijke waarde van niet-WMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek, vindt sinds een aantal jaar plaats in DCRF-verband. De toetsing wordt uitgevoerd op basis van het daarvoor opgestelde Toetsings- en normenkader. Oorspronkelijk is deze situatie in het leven geroepen voor het niet-WMO plichtige geneesmiddelenonderzoek dat plaatsvindt op initiatief van geneesmiddelenbedrijven. Het afgelopen jaar…

De Guidance voor Vergoedingen en Tijdsbesteding is vernieuwd

5 juni 2018 – De Guidance voor vergoedingen en Tijdsbesteding is vernieuwd (NL en ENG). Hierdoor kunnen de onderhandelingen met een deelnemend ziekenhuis soepeler verlopen. Het initiator-bedrijf kan drie opties voor de vergoeding van algemene of overheadkosten met het ziekenhuis bespreken. Vanaf heden vragen wij u uitsluitend deze nieuwe versie van het Guidance document te…