De toetsing vindt plaats door een toetsingscommissie voor dit soort onderzoek. Dit kunnen ook commissies zijn die als zodanig niet door de CCMO zijn gecertificeerd.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is te komen tot een landelijke uniforme samenstelling van een beoordelingscommissie en dat de door deze commissies verrichte toetsing door alle stakeholders breed gedragen wordt. Hierdoor kan een uitspraak van een enkele commissie ook landelijk als geldig worden gezien.

Belangrijke aspecten van de beoordeling zijn informatie aan de deelnemers (de patiënten informatiebrief), privacy aspecten, klinische relevantie van het onderzoek, kwaliteit en financiering van het onderzoekers. Daarnaast is ethische aanvaardbaarheid cruciaal.

In dit document wordt de minimale samenstelling van een toetsingscommissie voor dit soort onderzoek beschreven. De werkwijze zal in een reglement door iedere commissie worden vastgesteld.