Het Toetsingskader is een word-document. Het Toetsingskader is hier te downloaden. De DCRF is vanaf 1 juli 2016 verantwoordelijk voor het advies, waarbij de Keuringsraad als loket fungeert. De procedure voor indiening van de adviesaanvraag met het Toetsingskader voor niet WMO plichtig gesponsord geneesmiddelenonderzoek vindt als volgt plaats:

  1. Het Toetsingskader wordt geheel ingevuld (in Nederlands of Engels); niet volledig ingevulde formulieren zullen geretourneerd worden.
  2. Bij meerkeuze-antwoorden, het vakje/vakjes van uw keuze s.v.p. aankruisen.
  3. Het Toetsingskader dient per e-mail inclusief alle bijlagen naar de Keuringsraad opgestuurd te worden (nwmo@dcrfonline.nl). De Keuringsraad administreert in opdracht van de DCRF de aanvraag, voorziet het van een volgnummer, controleert het op volledigheid en stuurt het door naar een adviescommissie nWMO van keuze van de aanvrager.
  4. De adviescommissie nWMO beoordeelt het formulier met de bijlage(n), vult de kolom ‘beoordeling’ in, geeft onderaan het formulier zijn eindadvies en stuurt het advies retour naar de Keuringsraad. Tussentijds kan de adviescommissie nWMO direct contact opnemen met de aanvrager, hierbij wordt dan wel altijd de Keuringsraad (nwmo@dcrfonline.nl) als Cc-houder meegenomen.
  5. Bij vragen, onduidelijkheden of onvoldoende onderbouwing zal de nWMO adviescommissie via het formulier laten weten aan welke onderdelen nog aandacht moet worden besteed teneinde het onderzoek aan de eisen van toelaatbaarheid te laten voldoen.
  6. De Keuringsraad informeert de aanvrager van het eindadvies en stuurt de factuur naar de aanvrager.

De Toetsing van een nieuwe aanvraag kost € 3250,= (ex. BTW).