De gezondheidszorg is gebaat bij het plaatsvinden van verantwoord medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voor onderzoek dat onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (WMO) valt zijn wettelijke normen vastgesteld. Voor onderzoek dat niet onder deze wet valt, gelden geen specifieke wettelijke eisen. In overleg met veldpartijen is een Normenkader opgesteld om te borgen dat dergelijk niet-WMO onderzoek om goede redenen en op een goede manier wordt uitgevoerd. Deze normen beogen een kader te bieden voor zowel degenen die het onderzoek initiëren, degenen die het onderzoek beoordelen op legitimiteit en voor de degenen die het onderzoek uitvoeren.

Het huidige Normenkader heeft betrekking op niet-WMO plichtig onderzoek geïnitieerd en/of gefinancierd door farmaceutische bedrijven en hier te downloaden.
The English version of the Standards can be downloaded here