Na een negatief advies op een ingediend nWMO onderzoek met geneesmiddelen geïnitieerd of gefinancierd door de farmaceutische bedrijven kan een klacht worden ingediend.

Een gemotiveerde klacht wil niet automatisch betekenen dat de klacht beoordeeld wordt door de oorspronkelijke adviescommissie aangevuld met relevante experts. De klacht dient per e-mail ingediend te worden bij de werkgroep nWMO (nwmo@dcrfonline.nl) en deze zal in eerste instantie de klacht bespreken en besluiten of deze voor een beoordeling in aanmerking komt of dat de klacht op een andere manier opgelost kan worden.

De beschrijving van de procedure kunt u hier downloaden.